Ciljevi

Iako postoji tendencija da se snaga nekog saveza mjeri brojem članica, Hrvatski savez za intervencije pomoću konja želi da se njegova snaga i veličina mjeri kvalitetom i kvalitetnim radom članica. U tu svrhu Savez donosi Statut, Standarde područja intervencije pomoću konja te Strateški plan djelovanja.

Smjernice iz Strateškog plana ( 2015.-2018.) Saveza:

Izvršiti analizu postojećeg stanja

Zalagati se za prihvaćanje podjele i nazivlja područja IPK

Izrada Standarda kvalitete područja

Izrada i provedba programa osposobljavanja i usavršavanja osoba za rad u IPK u suradnji s obrazovnim ustanovama

Formiranje nove mreže organizacija CD u području IPK

Poticanje partnerske suradnje među članicama

Suradnja s visokoškolskim ustanovama s ciljem provođenje istraživačkog rada o učincima IPK metode

Suradnja s nadležnim institucijama radi priznavanja usluga u IPK

Organizacija stručnih skupova

Povezivanje sa srodnim međunarodnim organizacijama

6
godina
od osnutka saveza 2015. godine
7
članica Saveza
iz svih regija Hrvatske
50
projekata
(i više) koje su provele članice samostalno ili u međusobnoj suradnji