Edukacija

U travnju 2018. godine završeno je pisanje dva programa u čijoj je izradi sudjelovala Matea Drempetić (magistra edukacijske rehabilitacije i voditeljica programa terapija pomoću konja u udruzi Don Kihot) zajedno s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.

Cijeli proces trajao je dvije godine. Program osposobljavanja i usavršavanja su važni radi edukacije budućeg kadra za provedbu terapija i aktivnosti pomoću konja.

Nastavni program usavršavanja za poslove terapeuta/kinje za provedbu terapija pomoću konja.

Dosadašnji programi edukacije na području provođenja terapija pomoću konja u Hrvatskoj bili su usmjereni na neformalno obrazovanje postojećeg kadra u udrugama koje se bave ovom djelatnošću i bili su namijenjeni osobama različite razine i vrste obrazovanja, ne nužno specijaliziranih za rad s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Te su edukacije bile organizirane na razini kratkih tečajeva i osposobljavanja, a osobe visoke stručne spreme su adekvatnu edukaciju za terapeute mogle dobiti jedino izvan Hrvatske. Uz to, terapija pomoću konja jest komplementarna terapija koja uključuje aktivnosti s konjem i/ili u konjskom okruženju te se sastoji od strategija i tretmana koje terapeut koristi unutar svoga polja stručnosti. Kao takva, zahtijeva provedbu isključivo od strane stručne osobe koja poznaje profesionalne standarde prakse.

Verifikacija programa usavršavanja terapeuta za provedbu terapija pomoću konja jest stoga važan korak u ostvarivanju kvalitetnog i stručnog pružanja usluge korisnicima.

Usavršavanjem stručnjaka različitih profila (edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi, fizioterapeuti, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, radni terapeuti, kineziterapeuti, liječnici) na području terapija pomoću konja, u Hrvatskoj će po prvi puta postojati program usavršavanja koji će iznjedriti potrebnu stručnu podršku kako za korisnike tako i za stručne timove u programima terapija pomoću konja.

Svaki od spomenutih visokoobrazovanih stručnjaka korist će nakon završenog Programa usavršavanja terapeuta/kinje za provedbu terapija pomoću konja tehnike i metode vlastite struke odnosno specijalizacije u okviru stručnih profesionalnih kompetencija pripadajuće struke.

Ovo će im usavršavanje omogućiti povezivanje specifičnih individualiziranih profesionalnih znanja, vještina, sposobnosti i iskustava sa specifičnim kompetencijama za rad upravo s populacijom djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koja uključuje aktivnosti s konjem i/ili u konjskom okruženju. Polazi se od toga da terapija pomoću konja nikako ne smije biti shvaćana kao jedinstveni, izolirani pristup već kao strategija koja praktičarima omogućava da u spomenutom kontekstu koriste vlastiti teorijski profesionalni pristup.

Želite više informacija?

Mi smo tu kako bismo vam pružili točne informacije iz područja intervencija pomoću konja. Cilj saveza je omogućiti jednaku kvalitetu terapije u svim dijelovima Hrvatske.