Zašto se učlaniti u Savez?

Primjer dobre prakse

Podrška u radu od strane udruga koje se dulje bave intervencijama pomoću konja

Suradnja

Pravo sudjelovanja na stručnim skupovima koje organizira Savez

Podrška članicama

Pomoć u svim aspektima djelovanja, putem mentorstva i savjetovanja

Kvaliteta

Unapređenje kvalitete rada edukacijom svog tima za intervencije pomoću konja (putem edukacija osposobljavanja i usavršavanja za naše područje djelovanja)

Projekti

Mogućnost suradnje s članicama saveza na projektima financiranim lokalnim i nacionalnim sredstvima te iz EU fondova

Kako se učlaniti u Savez?

Javite nam se sa svojim podacima, pričom o organizaciji te koje usluge pružate u zajednici.

Mi smo tu da osiguramo savjetovanje, edukaciju i predložimo prihvat novih članova na sljedećoj skupštini Saveza.